שאלות ותשובות

שאלה 1
מהו המיקום הבטוח ביותר לברז הגז?

תשובה
על פי דרישת תקן 158 ועל פי דרישת חברות הגז, ברז הגז יהיה נמוך ממקור חשמל(שקעי חשמל,מפסקי חשמל, מנוע של מקרר , מזגן וכו'). כמו כן,ברז הגז יהיה נמוך מגובה להבות הכיריים. על ברז הגז להיות מקובע במקום נגיש כך שבזמן סכנה ניתן יהיה לנתקו במהירות המירבית.

שאלה 2
מי מוסמך לבצע עבודות גז ותיקוני גז שיעמדו בדרישות חברות הגז?

תשובה
כל טכנאי גז בעל רישיון תקף מוסמך לעשות תיקוני גז ביתיים וכן, תוספות גז למערכות גז קיימות.

שאלה 3
היכן ניתן להתקין בלוני גז?

תשובה
חל איסור מוחלט על התקנת או אחסון מיכלי גז בתוך דירת מגורים.על מיכלי הגז ואביזריהם להיות מותקנים במקום נגיש ופתוח כדי שהגז יוכל להתנקז החוצה בזמן דליפה.
קרקעית המיכלים תהיה במפלס שאינו נמוך ממפלס הקרקע שמסביב. המיכלים יהיו מותקנים לפחות שלושה מטרים מפתחי בית הנמוכים מהם כגון: חלונות, מרתפים או מקלטים.כמו כן, מרחק של חצי מטר מפתחי ביוב ובורות.

שאלה 4
מהי בדיקה חמש שנתית?

תשובה
בדיקה חמש שנתית היא בדיקה ללא תשלום אותה מחויבות חברות הגז לבצע בכל מתקן גז דירתי אחת לחמש שנים. במהלך הבדיקה יוחלף צינור הגומי המחבר בין ברז הביטחון למתקן צורך הגז. למתקן שלא עבר בדיקה חמש שנתית אסור לספק גז